L’ébullition est la formation de bulles lors d’un changement violent d’un corps de l’état liquide vers l’état gazeux. Ce phénomène est donc une vaporisation rapide.Il se produit lorsque la pression de vapeur saturante est égale ou supérieure à la pression du liquide : les bulles de vapeur formées au fond du récipient deviennent stables et peuvent donc remonter à la surface.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’ébullition est la formation de bulles lors d’un changement violent d’un corps de l’état liquide vers l’état gazeux. Ce phénomène est donc une vaporisation rapide.Il se produit lorsque la pression de vapeur saturante est égale ou supérieure à la pression du liquide : les bulles de vapeur formées au fond du récipient deviennent stables et peuvent donc remonter à la surface.
 • Boiling is the rapid vaporization of a liquid, which occurs when a liquid is heated to its boiling point, the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the pressure exerted on the liquid by the surrounding environmental pressure.
 • Em termodinâmica, o fenômeno da ebulição é a transformação física endotérmica que ocorre quando uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Para que a ebulição ocorra é necessário que a pressão de vapor seja maior que a pressão atmosférica, o que garante o desprendimento uniforme de todo o líquido para a forma gasosa.
 • Sieden ist, im Gegensatz zu der Verdunstung, eine schnelle Zustandsänderung vom Flüssigen zum Gasförmigen, bei der der Dampfdruck einer Flüssigkeit den Umgebungsdruck erreicht. Sieden können sowohl Reinstoffe als auch Gemische.
 • La ebullición es el proceso físico en el que la materia pasa a estado gaseoso. Se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido a esa presión. Si se continúa calentando el líquido, éste absorbe el calor, pero sin aumentar la temperatura: el calor se emplea en la conversión de la materia en estado líquido al estado gaseoso, hasta que la totalidad de la masa pasa al estado gaseoso. En ese momento es posible aumentar la temperatura de la materia, ya como gas.Este proceso es muy distinto a la evaporación, que es paulatino y para el que, en altitudes superiores, la presión atmosférica media disminuye, por lo que el líquido necesita temperaturas menores para entrar en ebullición.En una olla a presión, el agua, por ejemplo, llega a una temperatura de 120 o 130 °C antes de hervir, debido a la mayor presión alcanzada por los gases en su interior. Gracias a esta mayor temperatura del agua en el interior de la olla, la cocción de la comida se da más rápidamente.La adición de aditivos al agua puede hacer aumentar o disminuir su punto de ebullición.El proceso de ebullición del agua, especialmente a alta presión, se utiliza desde la antigüedad como medio para esterilizar el agua, debido a que algunos microorganismos mueren a esta temperatura.
 • 끓음 또는, 비등(沸騰)은 액체 상태로 존재하는 한 물질이 끓는 점 이상의 온도에서 기화하는 과정을 말한다. 이 때, 끓음은 증발과 다르게끓는 점 이상의 온도에서만 일어나며, 증발이 액체의 표면에서만 기화 현상이 일어난다면, 끓음은 액체 내부에서도 기화가 일어나고 있다.
 • Wrzenie – zjawisko przemiany cieczy w gaz (parę), podczas którego powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w objętości. Wrzenie jest więc gwałtownym parowaniem nie tylko na powierzchni, ale także w całej objętości. Wrzenie wymaga dostarczania energii do wrzącego ciała, dlatego jest przejściem fazowym pierwszego rodzaju.Ciecz wrze, gdy prężność pary jest równa ciśnieniu zewnętrznemu.Przy wrzeniu cieczy w naczyniu, w którym ścianki są powierzchniami grzejnymi, nierówności ścianek i zanieczyszczenia znajdujące się w cieczy stanowią zarodki, na których powstają pęcherzyki pary.Powstające pęcherze z parą unoszą się ku górze dzięki sile wyporu. Po wypłynięciu na powierzchnię cieczy pękają a zawarta w nich para przechodzi do przestrzeni nad cieczą.Wrzenie jest możliwe przy odpowiednim ciśnieniu w każdej temperaturze, w której może istnieć ciecz, czyli między punktem potrójnym a punktem krytycznym. Przy danym ciśnieniu zewnętrznym wrzenie cieczy zachodzi w określonej temperaturze, zwanej temperaturą wrzenia. Wzrost ciśnienia zewnętrznego powoduje wzrost temperatury wrzenia, gdyż ciśnienie pary musi się zrównać z ciśnieniem zewnętrznym, co wymaga podwyższenia temperatury (zob. równanie Clapeyrona). Przy ciśnieniu jednej atmosfery fizycznej woda wrze w temperaturze 100°C.Ciśnienie w pęcherzyku pary jest większe od ciśnienia nad cieczą, wpływa na to ciśnienie hydrostatyczne cieczy oraz napięcie powierzchniowe cieczy. Napięcie powierzchniowe (σ) wywołuje przyrost ciśnienia (Δp) zależny od promienia (r) pęcherzyka (Δp = 2·σ/r). Istnienie (powstanie) pęcherzyka o danym promieniu jest możliwe pod warunkiem, że temperatura cieczy przekroczy temperaturę równowagi ciecz-gaz przy ciśnieniu w hipotetycznym pęcherzyku, dlatego temperatura we wrzącej cieczy i stykającym się z nią gazie nie jest jednakowa. Ciecz w pobliżu podgrzewanej ścianki ma temperaturę większą od temperatury wrzenia (dla wody w odległości 1 mm od ścianki temperatura może być nawet o 10 °C wyższa od temperatury wrzenia, a w odległości 1 cm — do 0,5 °C). Wrzenie czystej cieczy w naczyniu o gładkich ściankach rozpoczyna się w wyższej temperaturze. Ciecz o temperaturze większej od temperatury wrzenia jest nazywana cieczą przegrzaną. Stan taki w warunkach domowych można niekiedy osiągnąć podgrzewając wodę w kuchence mikrofalowej. Jest to potencjalnie niebezpieczne, gdyż przegrzana woda nie wyróżnia się niczym szczególnym, a wstrząśnięcie naczynia lub dodanie do niej zarodków wrzenia (np. przez wsypanie herbaty) powoduje gwałtowne powstanie dużych ilości pary. Para ta, uwalniając się gwałtownie z naczynia, rozpryskuje znaczne ilości wrzątku wokoło, co grozi oparzeniami. Zarodkami wrzenia mogą być też zjonizowane molekuły, zjawisko to wykorzystano w komorze pęcherzykowej do obrazowania śladów cząsteczek jonizujących. Rozpuszczenie w cieczy ciała stałego powoduje wzrost temperatury wrzenia (zob. prawo Raoulta).
 • L'ebullició és el pas de líquid a vapor quan la seva pressió de vapor iguala a l'atmosfèrica. Una de les característiques de l'ebullició és la formació de bombolles, perquè es produeix un fenomen d'evaporació a l'interior del líquid. Si no hi ha ebullició l'evaporació es produeix només a la superfície i es tractaria d'un canvi d'estat.
 • Кипенето е физичен процес, при който течността завира и започва да преминава от течно в газообразно агрегатно състояние. Това се случва когато течността достигне точката си на кипене. За повечето течности тя е различна.
 • Кипе́ние — процесс интенсивного парообразования, который происходит как со свободной поверхности жидкости, так и внутри неё. При этом в объёме жидкости возникают границы разделения фаз, то есть на стенках сосуда образуются пузырьки, которые содержат воздух и насыщенный пар. Кипение, как и испарение, является одним из способов парообразования. В отличии от испарения, кипение может происходить лишь при определённой температуре и давлении. Температура, при которой происходит кипение жидкости, находящейся под постоянным давлением, называется температурой кипения. Как правило, температура кипения при нормальном атмосферном давлении приводится как одна из основных характеристик химически чистых веществ. Процессы кипения широко применяются в различных областях человеческой деятельности. Например, кипячение является одним из распространённых способов физической дезинфекции питьевой воды. Кипячение воды представляет собой процесс нагревания её до температуры кипения с целью получения кипятка.Кипение является фазовым переходом первого рода. Кипение происходит гораздо более интенсивно, чем испарение с поверхности, из-за образования очагов парообразования, обусловленных как достигнутой температурой кипения, так и наличием примесей.На процесс образования пузырьков можно влиять с помощью давления, звуковых волн, ионизации и других факторов возникновения центров парообразования. В частности, именно на принципе вскипания микрообъёмов жидкости от ионизации при прохождении заряженных частиц работает пузырьковая камера.
 • L'ebollizione è il fenomeno fisico in cui si ha vaporizzazione che coinvolge l'intera massa di un liquido.Sotto la temperatura di ebollizione, la vaporizzazione si ha invece solo sulla superficie del liquido, e viene detta evaporazione.L'aeriforme che si forma durante l'ebollizione si addensa in ammassi detti "bolle", da cui il nome del fenomeno.Le bolle aerioformi costituiscono la fase dispersa, mentre il liquido circostante è detto fase continua.L'ebollizione si verifica solo allo stato liquido e quando la tensione di vapore del liquido eguaglia la pressione atmosferica (o più in generale quella dell'ambiente circostante).Siccome la tensione di vapore non è mai nulla, abbassando sufficientemente la pressione si può provocare l'ebollizione a temperature anche vicine al punto di congelamento. (Per questo motivo, nello spazio esterno alla Terra non esistono corpi liquidi, se non racchiusi in atmosfere che esercitino una sufficiente pressione gravitazionale.)Viceversa, alzando la pressione a temperatura costante si interrompe l'ebollizione.All'aumentare della temperatura, siccome la tensione di vapore aumenta, si ha che, a parità di pressione, scaldando un liquido non in ebollizione lo si porta in ebollizione, mentre viceversa raffreddando un liquido in ebollizione, l'ebollizione cessa. Tuttavia, continuando a scaldare un liquido già in ebollizione, se si mantiene costante la pressione, la temperatura non aumenta, in quanto tutto il calore somministrato viene assorbito dal fenomeno dell'ebollizione (calore latente).
 • Haşlama ya da Kaynatma yiyeceklerin su veya su oranı yüksek bir sıvı içinde kaynama noktasına yakın bir sıcaklıkta pişirilmesi yöntemidir.Et, tavuk, balık, sebze, meyve, hamur işleri dahil birçok yiyecek maddesi haşlama yöntemiyle hazırlanabilir. Haşlama yöntemiyle hazırlanan yiyecekler kızartma veya fırınlama yöntemiyle hazırlanan yiyecekler gibi gevrek olmazlar. Aksine daha sulu ve yumuşak olurlar. Hazmı kolay, çocuk ve yaşlı gibi çiğneme veya hazım zorluğu olan kişiler için uygundur.Haşlama yöntemiyle hazırlanan yiyecekler fazladan yağ eklenmediği takdirde daha düşük bir yağ oranı içerirler. Ancak yüksek sıcaklık bazı vitaminleri öldürerek yiyeceklerin besin değerini düşürebilir.de:Verdampfen
 • 茹でる(ゆでる)とは、食材を大量の沸騰させた水(湯)の中で加熱する調理法である。湯掻く(ゆがく)ともいう。
 • Var je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na plyn v celém svém objemu (nejenom z povrchu jako při vypařování).K varu dochází při zahřátí kapaliny na teplotu varu. Teplota varu je různá pro různé kapaliny. Její velikost závisí také na tlaku nad kapalinou (s rostoucím tlakem teplota varu stoupá). To má vliv i na průběh varu (vzniku bublin páry) v nádobách s nezanedbatelnou výškou.Teplo potřebné ke změně skupenství při varu se nazývá skupenské teplo varu.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1376615 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4352 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 18 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107481788 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’ébullition est la formation de bulles lors d’un changement violent d’un corps de l’état liquide vers l’état gazeux. Ce phénomène est donc une vaporisation rapide.Il se produit lorsque la pression de vapeur saturante est égale ou supérieure à la pression du liquide : les bulles de vapeur formées au fond du récipient deviennent stables et peuvent donc remonter à la surface.
 • Boiling is the rapid vaporization of a liquid, which occurs when a liquid is heated to its boiling point, the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the pressure exerted on the liquid by the surrounding environmental pressure.
 • Em termodinâmica, o fenômeno da ebulição é a transformação física endotérmica que ocorre quando uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Para que a ebulição ocorra é necessário que a pressão de vapor seja maior que a pressão atmosférica, o que garante o desprendimento uniforme de todo o líquido para a forma gasosa.
 • Sieden ist, im Gegensatz zu der Verdunstung, eine schnelle Zustandsänderung vom Flüssigen zum Gasförmigen, bei der der Dampfdruck einer Flüssigkeit den Umgebungsdruck erreicht. Sieden können sowohl Reinstoffe als auch Gemische.
 • 끓음 또는, 비등(沸騰)은 액체 상태로 존재하는 한 물질이 끓는 점 이상의 온도에서 기화하는 과정을 말한다. 이 때, 끓음은 증발과 다르게끓는 점 이상의 온도에서만 일어나며, 증발이 액체의 표면에서만 기화 현상이 일어난다면, 끓음은 액체 내부에서도 기화가 일어나고 있다.
 • L'ebullició és el pas de líquid a vapor quan la seva pressió de vapor iguala a l'atmosfèrica. Una de les característiques de l'ebullició és la formació de bombolles, perquè es produeix un fenomen d'evaporació a l'interior del líquid. Si no hi ha ebullició l'evaporació es produeix només a la superfície i es tractaria d'un canvi d'estat.
 • Кипенето е физичен процес, при който течността завира и започва да преминава от течно в газообразно агрегатно състояние. Това се случва когато течността достигне точката си на кипене. За повечето течности тя е различна.
 • 茹でる(ゆでる)とは、食材を大量の沸騰させた水(湯)の中で加熱する調理法である。湯掻く(ゆがく)ともいう。
 • Var je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na plyn v celém svém objemu (nejenom z povrchu jako při vypařování).K varu dochází při zahřátí kapaliny na teplotu varu. Teplota varu je různá pro různé kapaliny. Její velikost závisí také na tlaku nad kapalinou (s rostoucím tlakem teplota varu stoupá). To má vliv i na průběh varu (vzniku bublin páry) v nádobách s nezanedbatelnou výškou.Teplo potřebné ke změně skupenství při varu se nazývá skupenské teplo varu.
 • La ebullición es el proceso físico en el que la materia pasa a estado gaseoso. Se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido a esa presión. Si se continúa calentando el líquido, éste absorbe el calor, pero sin aumentar la temperatura: el calor se emplea en la conversión de la materia en estado líquido al estado gaseoso, hasta que la totalidad de la masa pasa al estado gaseoso.
 • Haşlama ya da Kaynatma yiyeceklerin su veya su oranı yüksek bir sıvı içinde kaynama noktasına yakın bir sıcaklıkta pişirilmesi yöntemidir.Et, tavuk, balık, sebze, meyve, hamur işleri dahil birçok yiyecek maddesi haşlama yöntemiyle hazırlanabilir. Haşlama yöntemiyle hazırlanan yiyecekler kızartma veya fırınlama yöntemiyle hazırlanan yiyecekler gibi gevrek olmazlar. Aksine daha sulu ve yumuşak olurlar.
 • Wrzenie – zjawisko przemiany cieczy w gaz (parę), podczas którego powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w objętości. Wrzenie jest więc gwałtownym parowaniem nie tylko na powierzchni, ale także w całej objętości.
 • Кипе́ние — процесс интенсивного парообразования, который происходит как со свободной поверхности жидкости, так и внутри неё. При этом в объёме жидкости возникают границы разделения фаз, то есть на стенках сосуда образуются пузырьки, которые содержат воздух и насыщенный пар. Кипение, как и испарение, является одним из способов парообразования. В отличии от испарения, кипение может происходить лишь при определённой температуре и давлении.
 • L'ebollizione è il fenomeno fisico in cui si ha vaporizzazione che coinvolge l'intera massa di un liquido.Sotto la temperatura di ebollizione, la vaporizzazione si ha invece solo sulla superficie del liquido, e viene detta evaporazione.L'aeriforme che si forma durante l'ebollizione si addensa in ammassi detti "bolle", da cui il nome del fenomeno.Le bolle aerioformi costituiscono la fase dispersa, mentre il liquido circostante è detto fase continua.L'ebollizione si verifica solo allo stato liquido e quando la tensione di vapore del liquido eguaglia la pressione atmosferica (o più in generale quella dell'ambiente circostante).Siccome la tensione di vapore non è mai nulla, abbassando sufficientemente la pressione si può provocare l'ebollizione a temperature anche vicine al punto di congelamento.
rdfs:label
 • Ébullition
 • Boiling
 • Ebollizione
 • Ebulição
 • Ebullició
 • Ebullición
 • Haşlama
 • Sieden
 • Var
 • Wrzenie (fizyka)
 • Кипене
 • Кипение
 • 茹でる
 • 끓음
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of