Dans la Rome antique, l’Ærarium est le trésor public (spécialement durant la République). Il tire son nom d’aes, le bronze en latin. Avec l’instauration du principat (début de l’Empire, Auguste), l’ærarium devient le trésor géré par le Sénat.Le trésor abritait les monnaies et les ressources des finances de l’État ainsi que les lois gravées dans le bronze, les décrets du Sénat, et d’autres registres importants.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans la Rome antique, l’Ærarium est le trésor public (spécialement durant la République). Il tire son nom d’aes, le bronze en latin. Avec l’instauration du principat (début de l’Empire, Auguste), l’ærarium devient le trésor géré par le Sénat.Le trésor abritait les monnaies et les ressources des finances de l’État ainsi que les lois gravées dans le bronze, les décrets du Sénat, et d’autres registres importants. Ce trésor public était entreposé dans le temple de Saturne, au Forum Romain, sur le versant oriental du Capitole.
 • En la antigua Roma el aerarium (erario en el español moderno) era el nombre que se daba al tesoro público, obtenido mediante la recaudación de los impuestos. Su sede se encontraba en el Templo de Saturno en la colina del Capitolio, por lo que comúnmente recibía el nombre de Aerarium Saturni.
 • Эра́рий (лат. Aerarium populi Romani, от лат. aes: медь, бронза; монета, деньги; ценность; жалованье) — государственная казна и архив в Древнем Риме.Эрарий располагался в Храме Сатурна, из-за чего часто назывался Эрарий Сатурна (лат. Aerarium Saturni). В эпоху Республики эрарий подчинялся сенату, и им управляли два квестора. При Октавиане Августе он был переподчинён императору и стал частично дублироваться императорским фиском, а его управление было доверено одному из преторов. При Нероне для управления эрарием была создана должность префекта эрария.Главным назначением эрария были хранение государственных финансов (в золоте, серебре и меди) и текущие операции с ними. Также в эрарии хранились документы о государственных долгах и обязательствах, налоговые документы, договоры аренды, финансовая отчётность магистратов, описи полей, письменные клятвы, решения народных собраний и сенатус-консульты.
 • Erario (dal latino ærarium, a sua volta da aes "bronzo") cioè "riserva di monete" è un termine che indica genericamente l'amministrazione patrimoniale dello Stato.
 • Aerarium (from Latin "aes", in its derived sense of "money") was the name (in full, "aerarium stabulum" - treasure-house) given in Ancient Rome to the public treasury, and in a secondary sense to the public finances.
 • Aerarium az ókori római államkincstár neve. Ide folytak be a különböző adók, illetve innen fedezték a rendszeres kiadásokat.
 • Das Aerarium (von lateinisch aes ‚Bronze‘) war die antike römische Staatskasse. Ihre vollständige Bezeichnung war Aerarium populi Romani (‚Schatz des römischen Volkes‘). Sie befand sich im Saturntempel auf dem Forum Romanum und wurde deshalb auch aerarium Saturni genannt.Das Aerarium wurde von zwei Quaestoren verwaltet und stand unter ständiger Aufsicht des römischen Senats. Es bestand aus Edelmetallen, Geld, Feldzeichen, Urkunden und Schuldverschreibungen. Zugleich diente es auch als Archiv für öffentliche Urkunden (Bsp. Philinos-Vertrag). Das Aerarium speiste sich aus Steuern, Einnahmen aus Verpachtung, Geldstrafen und Kriegsbeute.In der Kaiserzeit nahm die Bedeutung des Aerarium Saturni ab, da die kaiserliche Kasse, der fiscus, seit Augustus einen Teil der Einnahmen erhielt, die bisher dem Aerarium zugestanden hatten. Auch die Verwaltung ging immer mehr in die Hände von kaiserlichen Beauftragten über.Das von Augustus begründete Aerarium militare, aus der Veteranen ihre Versorgung erhielten, geriet im Lauf der Kaiserzeit ebenfalls immer mehr unter kaiserliche Kontrolle.Als Aerarium konnten auch die öffentlichen Kassen von Städten im römischen Reich bezeichnet werden.
 • Erário (do latim ærarium, por sua vez de aes "bronze"), ou seja, "reserva de moedas", é um termo que indica genericamente as finanças do Estado e de esferas subestatais (governos subnacionais e municípios).Os recursos que constituem o erário são provenientes em sua maioria dos impostos recolhidos da população.É toda e qualquer contribuição do cidadão para o Estado e, portanto, dinheiro arrecadado pela União.
 • Aerarium (łac. skarbiec) – pojęcie oznaczające w starożytnym Rzymie skarbiec. Aerarium populi Romani - oznacza skarbiec państw znajdujący się w Świątyni Saturna na Forum Romanum. Opiekował się nim kwestor (quaestor urbanus), nad którym miał nadzór senat. Źródłem jego dochodu było tributum (od 406 r. p.n.e. do 168 r.), środki z podatków nadzwyczajnych, z podatków z prowincji, a także 4% opłata uiszczana za sprzedaż niewolnika.Aerarium sanctius populi Romani - była to kasa specjalnego przeznaczenia. Źródłem jej dochodu były wpływy z 5% opłaty od wyzwolenia niewolnika, a także część łupów wojennych.Aerarium militare - fundusz, który utworzył August, miał on na celu zapewnienie wypłat żołnierzom przechodzącym w stan spoczynku. Opiekę nad nim pełniło trzech prefektów.
 • Aerarium (Latince para anlamına gelen "aes" kelimesinden) Antik Roma'da (tam adı, "aerarium stabulum" - hazine dairesi ) Kamu Hazinesine verilen ad.Hazine, paraları ve Devlet maliyesinin muhasebatını içeriyordu. Bunlara ilaveten lejyonların sancakları, pirinç üzerine kazınmış kamu hukuku metinleri, Senato kararları ve diğer önemli kâğıt ve kayıtlar da burada muhafaza edilirdi.Bu kamu varlıkları, Capitol Tepesinin batı yamacında bulunan Forum Romanum'daki Satürn tapınağında saklanırdı. Roma Cumhuriyeti döneminde, Senatonun gözetiminde görev yapan urban quaestorları tarafından idare edilirdi.Geleneksel olarak eski questorlar arasından Senato tarafından yapılan atamayı içeren eski düzenleme M.Ö. 28 yılına kadar sürdü ve bu tarihten itibaren Augustus tarafından iki adet praefecti aerarii görevlendirildi. 23 yılında bu questorların yerine kura ile atanan praetorlar (praetores aerarii ya da ad aerarium) görevlendirildi. Claudius, 44 yılında yeniden quaestorları görevlendirdi ancak üç yıl boyunca kura ya da seçim yerine kendisi atamayı tercih etti. 56 yılında, Nero aynı şartlarla seçilmiş olan iki eski praetor'u göreve getirdi.Genel vergilerle desteklenen ve sıradan harcamaları ödemekle yükümlü umuni hazineye ilave olarak Satürn tapınağında da bulunan ve aerarium'un sanctum'u (ya da sanctius) diye adlandırılan özel bir ihtiyat akçesi bulunurdu. Bu akçe, bir ihtimale göre savaş ganimetlerinden oluşuyordu. Ardından gelen ana gelir kalemlerinden biri ise azat edilmiş kölelerin değerleri üzerinden alınan 5% vergiydi. Bu gelir kaynağı bir lex Manila ile 357 yılında kurulmuştur. Çok acil bir ihtiyaç olmadığı sürece bu ihtiyat akçesine dokunulmamıştır.Aerarium İmparatorluk döneminde imparatorların kendisine ait fiscus adı verilen hazineleri olduğu için en azından nominal olarak Senato tarafından yönetilmeye devam etmiştir. Ancak bir süre sonra İmparatorların artan gücü karşısında senato sadece bir form ve isimden ibaret hale gelince bu ayrım hemen hemen ortadan kalkmıştır.Fiscus'un oluşturulmasının yanında, Augustus aynı zamanda 6 yılında askeri hazine olan ve ordunun ihtayacı için ayrılan tüm paradan ve engelli askerlein emeklilik paralarından oluşan aerarium militare'yi oluşturdu. Bu fonun gelirlerinin çoğunluğu imparatorun bizzat kendisi tarafından karşılanmakla birlikte kamu satışlarından alınan vergilerden ve veraset vergilerinden de yararlanılıyordu. Bu fonun yönetimi üç adet praefecti aerarii militaris'in ellerine bırakılmıştı. Başlangıçta kura ile atanan memurlar, zamanla İmparator tarafından ve praetorian sınıftan Senatörler arasından üç yıllık bir süre için atanmaya başlandı. Sonraki imparatorlar, imparatorun şahsi harcamaları için ayrılan parayı ihtiva eden aerarium privatum'u bu fondan ayırdılar.
 • Aerarium was de openbare schatkist van de Romeinse staat, alsook de plaats waar de kas werd bewaard en waar tevens het staatsarchief was geborgen, tot dat hiervoor door Quintus Lutatius Catulus het tabularium werd gebouwd.
 • Erari (aera'rium) era el tresor públic de l'Antiga Roma. Tenia la seva seu al temple de Saturn, al Capitoli, i era un dipòsit del tresor, incloent monedes i documents de l'estat (contractes, comptes dels governadors provincials al deixar les seves províncies i altres documents financers).L'erari pagava als magistrats, incloent-hi els governadors provincials i els seus apparitores, comites i altres i es creu que va continuar pagant durant el segle III malgrat les dificultats.L'erari era controlat per uns funcionaris anomenats prefectes de l'erari (praefecti aerari), amb rang ex pretorial, que eren designats per l'Emperador. Efectuaven qualsevol pagament que els ordenés el Senat romà (dins de les seves atribucions) o l'Emperador. Els prefectes de l'erari tenien també limitades atribucions judicials sobre els deutes al tresor. Per la resta, la seva funció era de simple custòdia dels diners, d'or o de documents.No se sap res dels mitjans de comptabilitat, de com arribaven els diners al tresor, de com s'enviaven a les províncies, de com es distribuïen els diners a les tropes i funcionaris ni altres aspectes del funcionament d'aquest organisme. No obstant això, es pot establir amb seguretat que no es redactava un pressupost anual o una comptabilitat general i que l'erari era una reminiscència de les antigues institucions de les ciutats-estat, poc adequada per al bon funcionament financer d'un imperi.Probablement hi havia dipòsits de l'erari en més d'una ciutat, i dins de l'erari hi havia diverses seccions: l'erari propi; l'erari secret (aerarium sanctius), una reserva per a casos extraordinaris (procedent del 5% de l'impost de manumissions); l'erari de Ceres, on es dipositaven l'import de les multes; i l'erari militar (aerarium militare), on es dipositaven els fons per a l'exèrcit, i dels quals l'Emperador podia disposar lliurement.Després de la proclamació de la república els diners públics es van dipositar, a proposta de Valeri Publícola, al temple de Saturn i així va seguir fins avançat l'imperi. A part dels diners i els papers de pagaments i deutes, el tresor el formaven altres elements: els estendards de les legions, les lleis gravades en tauletes de bronze; còpies dels decrets del senat (els originals es guardaven al temple de Ceres sota custodia dels edils); i altres documents com informes, tractats, despatxos als i dels governadors, ambaixades...L'erari era el tresor comú però hi havia altres eraris:L'erari públic, que era el tresor del populus (els patricis) format pel botí guanyat a les guerres, que va existir fins vers el 450 aC.Després de l'ocupació de Roma pels gals l'erari fou dividir en Comú, om es dipositaven les taxes regulars i del que es treien els diners necessaris per les despeses, i el Sant o Sagrat (aerarium sanctum o sanctius) que era la reserva que només es tocava en cas de perill extrem.L'erari es nodria primer del botí a les guerres i alguns tributs (tributum, vectigalia) però després del 357 aC per la llei Mànlia del 357 aC es van establir taxes del cinc per cent de les manumissions que van augmentar el tresor; aquest darrer es va incrementar espectacularment després de les conquestes romanes a l'Orient. Sul·la o Juli Cèsar van usar l'erari per finançar les guerres civils.Sota l'imperi les províncies es van dividir entre imperials i senatorials; el tresor de les províncies senatorials va romandre l'erari mentre que les imperials va passar a ser el fiscus. August va donar prioritat a l'exèrcit i va establir un tercer tresor l'aerarium militare finançat amb noves taxes (el cinc per cent del valor de cada herència o llegat, però excloses les herències de parents propers o les que estaven per sota d'una determinada quantitat) i les contribucions imperials. L'impost de les herències fou apujat per Caracal·la al deu per cent, però Macrí ho va restaurar al cinc i finalment es va abolir. Com que aquest erari tenia dificultats de finançament August va establir un impost d'un u per cent per cada venda, que Tiberi va rebaixar al mig per cent i Calígula va abolir; un altra taxa fou per cada esclau que es comprava, inicialment al dos per cent i després al quatre. També s'incloïa a aquest erari el botí militar que no es repartia als soldats.L'erari i el fisc van romandre separats fins al temps de Marc Aureli que va unificar de fet els dos i foren anomenats tant erari com fisc.Durant la república la disposició dels diners de l'erari corresponia als qüestors amb alguns drets pels cònsols (ni el dictador podia tocar els diners sense una orde del senat). La magistratura dels qüestors va desaparèixer el 45 aC i les seves funcions a l'erari van passar als dos prefectes de la ciutat, però al 43 aC es van tornar a elegir qüestors; August els va privar d'aquestes funcions el 28 aC que va donar a dos prefectes escollits pel senat entre els pretors que acabaven el període. El 23 aC es van crear els dos pretors de l'erari (praetores aerarii o pretores ad aerarium) que van durar fins al temps de Claudi que va restaurar els qüestors i Neró va establir els praefecti aerarii; sota Vespasià es van establir altre cop els praetores aerari però sota Trajà van tornar els prefectes que exercien per dos anys (praefecti aerarii Saturni) amb uns qüestors com ajudants (quaestores aerarii Saturni).L'erari militar fou administrat per prefectes escollits entre els pretors que acabaven el període i eren de nomenament de l'emperador; se'ls esmenta com praefecti aerarii militaris.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 575769 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5054 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 55 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107548542 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans la Rome antique, l’Ærarium est le trésor public (spécialement durant la République). Il tire son nom d’aes, le bronze en latin. Avec l’instauration du principat (début de l’Empire, Auguste), l’ærarium devient le trésor géré par le Sénat.Le trésor abritait les monnaies et les ressources des finances de l’État ainsi que les lois gravées dans le bronze, les décrets du Sénat, et d’autres registres importants.
 • En la antigua Roma el aerarium (erario en el español moderno) era el nombre que se daba al tesoro público, obtenido mediante la recaudación de los impuestos. Su sede se encontraba en el Templo de Saturno en la colina del Capitolio, por lo que comúnmente recibía el nombre de Aerarium Saturni.
 • Erario (dal latino ærarium, a sua volta da aes "bronzo") cioè "riserva di monete" è un termine che indica genericamente l'amministrazione patrimoniale dello Stato.
 • Aerarium (from Latin "aes", in its derived sense of "money") was the name (in full, "aerarium stabulum" - treasure-house) given in Ancient Rome to the public treasury, and in a secondary sense to the public finances.
 • Aerarium az ókori római államkincstár neve. Ide folytak be a különböző adók, illetve innen fedezték a rendszeres kiadásokat.
 • Erário (do latim ærarium, por sua vez de aes "bronze"), ou seja, "reserva de moedas", é um termo que indica genericamente as finanças do Estado e de esferas subestatais (governos subnacionais e municípios).Os recursos que constituem o erário são provenientes em sua maioria dos impostos recolhidos da população.É toda e qualquer contribuição do cidadão para o Estado e, portanto, dinheiro arrecadado pela União.
 • Aerarium was de openbare schatkist van de Romeinse staat, alsook de plaats waar de kas werd bewaard en waar tevens het staatsarchief was geborgen, tot dat hiervoor door Quintus Lutatius Catulus het tabularium werd gebouwd.
 • Das Aerarium (von lateinisch aes ‚Bronze‘) war die antike römische Staatskasse. Ihre vollständige Bezeichnung war Aerarium populi Romani (‚Schatz des römischen Volkes‘). Sie befand sich im Saturntempel auf dem Forum Romanum und wurde deshalb auch aerarium Saturni genannt.Das Aerarium wurde von zwei Quaestoren verwaltet und stand unter ständiger Aufsicht des römischen Senats. Es bestand aus Edelmetallen, Geld, Feldzeichen, Urkunden und Schuldverschreibungen.
 • Aerarium (łac. skarbiec) – pojęcie oznaczające w starożytnym Rzymie skarbiec. Aerarium populi Romani - oznacza skarbiec państw znajdujący się w Świątyni Saturna na Forum Romanum. Opiekował się nim kwestor (quaestor urbanus), nad którym miał nadzór senat. Źródłem jego dochodu było tributum (od 406 r. p.n.e.
 • Aerarium (Latince para anlamına gelen "aes" kelimesinden) Antik Roma'da (tam adı, "aerarium stabulum" - hazine dairesi ) Kamu Hazinesine verilen ad.Hazine, paraları ve Devlet maliyesinin muhasebatını içeriyordu. Bunlara ilaveten lejyonların sancakları, pirinç üzerine kazınmış kamu hukuku metinleri, Senato kararları ve diğer önemli kâğıt ve kayıtlar da burada muhafaza edilirdi.Bu kamu varlıkları, Capitol Tepesinin batı yamacında bulunan Forum Romanum'daki Satürn tapınağında saklanırdı.
 • Эра́рий (лат. Aerarium populi Romani, от лат. aes: медь, бронза; монета, деньги; ценность; жалованье) — государственная казна и архив в Древнем Риме.Эрарий располагался в Храме Сатурна, из-за чего часто назывался Эрарий Сатурна (лат. Aerarium Saturni). В эпоху Республики эрарий подчинялся сенату, и им управляли два квестора. При Октавиане Августе он был переподчинён императору и стал частично дублироваться императорским фиском, а его управление было доверено одному из преторов.
 • Erari (aera'rium) era el tresor públic de l'Antiga Roma.
rdfs:label
 • Ærarium
 • Aerarium
 • Aerarium
 • Aerarium
 • Aerarium
 • Aerarium
 • Aerarium
 • Aerarium
 • Erari
 • Erario
 • Erário
 • Эрарий (казна)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of