Deze property is voor de lijst van monumenten die horen bij het monument van de infobox